NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG BÓNG ĐÊM
Người đàn bà đi ngang qua cuộc đời tôi
Người đàn bà nhìn xuyên qua số phận
Em linh cảm có điều gì day dứt
Có điều gì khắc khoải mãi về tôi?

CHẾT CÓ GÌ MỚI KHÔNG?Chết có gì vui không?
Mà đường trần lụi lầm buồn thế?
Sống không một tấc đất cắm dùi
Đến lúc chết lãi vài vuông xanh cỏ.

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang