MÙA LÁ RỤNG


Cùng với "Mùa hè rớt", bài thơ "Mùa lá rụng" của Ônga Béc- gôn đã làm thành một cặp thi phẩm tuyệt vời về mùa thu nước Nga. Bài "Mùa lá rụng" diễn tả mùa thu ở Mátxcơva và bài "Mùa hè rớt" để nói về mùa thu ở Xanh Pêtécbua- hai thành phố đã gắn với biết bao ký niệm buồn vui của nữ thi sỹ.

EM Ở ĐÂU?Chưa có thu nào, lòng xao xác với thu như thu nay...
Thu muộn, và vì muộn, thu đẹp nồng nẫu, chói lòng, chơi vơi không bến đỗ.

DƯỜNG NHƯ AI ĐI NGANG CỬA

Sáng qua trời trở lạnh
Chợt nhớ áo xưa may
Bỏ quên trong hộc tủ
Bụi lớp qua tháng ngày.

NGƯỜI YÊU CỦA CHÀNG


Lẽ ra phải gọi là Người yêu cũ của chàng, phải, cũ, nhưng mình lại thích để như thế cho nó schock. Người yêu. Thế thôi.

Mà phải gọi là người yêu cũ đời chót cơ, chàng vốn có rất nhiều người yêu cũ mà.

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang